Dla mediów

„Wolni w Duchu Świętym” – to słowa tematu III Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych. Kongres Młodych jest miejscem, gdzie osoby oddane Bogu, mogą wzajemnie podzielić się swoim doświadczeniem życia zakonnego, jak również nawiązać nowe relacje między poszczególnymi zgromadzeniami, czy formami życia konsekrowanego.

Kongres odbędzie się od 13-16 września 2018 r., w Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz w Centrum Jana Pawła II. Kongres jest niesamowitym wydarzeniem, gdzie w jednym miejscu jest ponad 880 osób z wielu różnych zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich, również przyjadą uczestnicy z zagranicy.

Są to dni, kiedy można doświadczyć i poznać różnorodność charyzmatów i duchowości obecnych w Kościele. Jest to czas, aby na nowo móc rozpalić w sobie dary Ducha Świętego i pogłębić wybór swojego powołania. Celem spotkania jest wzajemne poznanie, pogłębienie daru powołania, wymiana doświadczeń i uwielbienie Boga za dar życia konsekrowanego.

Zaproszonymi gośćmi na kongresie będą:

  • bp Jacek Kiciński – (homilia w czwartek),
  • abp. Marek Jędraszewski – (homilia w niedzielę),
  • ks. Krzysztof Wons SDS – (konferencja w piątek p.t. „Duch Święty zapewnia Pismom wieczną młodość”),
  • o. Stanisław Jarosz OSPPE – (konferencja w sobotę p.t. „Konsekrowani ciałem Jezusa z Maryi przez Ducha Św”),
  • s. Anna Bałchan SMI – (konferencja w sobotę p.t. „Nie wolno milczeć o tym, że Bóg jest…” oraz zaproszona do panelu w niedzielę),
  • o. Janusz Sok CssR – (homilia w sobotę),
  • p. Ewelina Zamojska – (prowadząca panel w niedzielę).
  • p. Malwina Kocot – (zaproszona do panelu w niedzielę),
  • p. Elwira Fertacz – (zaproszona do panelu w niedzielę),
  • o. Tomasz Franc OP – (zaproszony do panelu w niedzielę),

Ks. Krzysztof poprowadzi dla nas katechezę biblijną w piątek, w dniu o temacie „Duch Święty, który buduje wspólnotę”. Ojciec Stanisław w sobotę, w swojej konferencji nawiąże do tematu dnia mówiącego, w jaki sposób z Maryją mamy wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego. Siostra Anna, sobotę ubogaci nas swoim doświadczeniem pracy z kobietami, które w różny sposób doświadczają przemocy fizycznej czy psychicznej.

Czas kongresu to, również niepowtarzalna szansa aby doświadczyć wielu radości, ubogacać się nawzajem swoim doświadczeniem w małych grupach, a także możliwość ciekawych spotkań w czasie wolnym. Tematem przewodnim w piątek jest „Duch Święty budujący wspólnotę”, natomiast w sobotę tematem będzie „Zasłuchani w Ducha św. na wzór Maryi”. Następnie w sobotę wieczorem na placu przy ul. Franciszkańskiej, w Krakowie, odbędzie się koncert zespołu „NiemaGOtu”
Posumowaniem kongresu będzie panel, który poprowadzi p. Ewelina Zamojska. Wśród osób zaproszonych do panelu są: s. A. Bałchan, o. Tomasz Franc OP, p. Malwina Kocot, p. Elwira Fertacz…

Serdecznie zapraszamy śledzenia informacji o tym wydarzeniu w mediach, gdyż Kongres jest kontynuacją bardzo udanej drugiej edycji spotkania młodych konsekrowanych, który odbył się trzy lata temu.

Strona internetowa Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych: kongresmlodych.zyciezakonne.pl

Facebook: https://www.facebook.com/konsekrowani

Twitter: http://twitter.com/konsekrowani