Zespół przygotowujący IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

Komitet Organizacyjny spotkania został powołany przez Konsulty Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w Polsce.

  • s. Wiktoria Byszuk / Siostra Opatrzności Bożej