Logo

Symbolika logo:

  1. Przedstawia trzy zjednoczone w radości i uwielbieniu Pana Boga postacie, znak jedności różnych form życia konsekrowanego.
  2. Połączenie postaci wskazuje także na wspólnotę, jedną z cech życia konsekrowanego.
  3. Trzy postacie oznaczają wielość i różnorodność form życia konsekrowanego. Są to reprezentanci trzech najliczniejszych grup w Polsce (od lewej): męskich instytutów zakonnych, żeńskich instytutów zakonnych i instytutów świeckich.
  4. Na grafice widoczny jest łączący wszystko krzyż – źródło życia konsekrowanego. To znak Miłości Boga Ojca, z której rodzi się wezwanie do naśladowania Jezusa Chrystusa w jego sposobie życia i w Jego Misji dla zbawienia świata według otrzymanych od Ducha Świętego charyzmatów.
  5. Postacie umieszczone są na niebieskiej tarczy, symbolizującej Maryję, która jest oblubienicą Ducha Świętego. Znak ten podkreśla gotowość rezygnacji z własnych planów, na rzecz powiedzenia Bogu „Fiat”, tak jak Maryja.
  6. Postacie opasane są różańcem. Odnosi się to do maryjnego wymiaru powołania. Maryja bowiem jest wzorem konsekracji i duchową Matką osób konsekrowanych.