Rozwiązanie konkursu na logo

W dniu 12 lutego b.r. na Jasnej Górze obradował Komitet Organizacyjny II Kongresu Młodych Osób
Konsekrowanych. Na spotkaniu tym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na LOGO Kongresu.

Zwycięski projekt, nadesłany przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka w Cieszynie, wyłoniono spośród 20 zgłoszonych prac. Będzie on używany jako logo na wszystkich oficjalnych materiałach kongresowych (druki, gadżety, strona internetowa i serwisy społecznościowe, itd.). W ramach konkursu wyróżniono także prace nadesłane przez: s. Annę Tyckun – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, s. M. Magdalenę Goral – Uczennice Boskiego Mistrza oraz s. Anielę Pituła – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Prace wyróżnione zostaną wykorzystane m.in. w oficjalnej kongresowej broszurze, jaką otrzymają wszyscy uczestnicy wydarzenia.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy talentów!

Zwycięskie LOGO:
logo - zmiana 1

Prace wyróżnione:

Wszystkie nadesłane projekty: