Kongres instytutów świeckich (2014 r.)

Podczas spotkania plenarnego Odpowiedzialnych generalnych Instytutów Świeckich I ich delegatów w Częstochowie 24-26 października 2014 r. wśród innych zagadnień podjęliśmy również temat wkomponowania przyszłorocznego Forum Młodych w ogólnopolską inicjatywę Kongresu Młodych Konsekrowanych, planowanego w Roku Życia Konsekrowanego. Uwzględniając możliwości czasowe młodych żyjących konsekracją w świecie proponujemy udział osób z instytutów świeckich w Kongresie ogólnopolskim od 25 IX (piątku) I przedłużenie uczestnictwa do niedzieli 27 IX, już tylko w gronie młodych z Instytutów świeckich.

Koszt uczestnictwa w Forum Młodych IS (25 – 27 IX ) wynosi 170 zł.

Organizacją pobytu w tym czasie oraz specyficznym programem dla Instytutów świeckich zajmą się członkinie Instytutu Ks. Bosko. Zgłoszenia proszę wysłać również na adres email p. Elwiry: [email protected]