Miejsce II Kongresu w 2015 r.

Kongres odbywać się będzie w bliskości Czarnej Madonny na Jasnej Górze. Poza kaplicą Cudownego Obrazu i Bazyliką – gdzie sprawowane będą Eucharystie, głównym miejscem spotkań będzie Aula o. Kordeckiego. Wierzymy również, że Pan pobłogosławi nam piękną pogodą – tak by praca w grupach mogła się odbywać na „zielonych pastwiskach” wałów jasnogórskich. Uroczysta Msza Święta na zakończenie Kongresu zaplanowana jest natomiast w Archikatedrze Częstochowskiej, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania udadzą się z „pielgrzymką” zaznaczając w ten sposób swoje zakorzenienie i oddanie w służbie Kościołowi.