Moc słabości i słabość Mocy

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia, przeżywamy w szczególnym klimacie kończącego się już Roku Życia Konsekrowanego oraz niedawno rozpoczętego Jubileuszu Miłosierdzia.

 

Rok Życia Konsekrowanego był czasem pogłębienia świadomości piękna i tajemnicy powołania. Uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach – w tym w naszym kongresie młodych osób konsekrowanych – mieliśmy okazję poznać wspaniałych ludzi, doświadczyć piękna różnorodności charyzmatów, przeżyć wspólnie wspaniały czas dzielenia się radością konsekracji. W świetle tak wielkiego obdarowania zapewne wielu spośród nas rozpoznało również własną słabość i małość miłości.

 
MOC SŁABOŚCI
W Apelu biskupów polskich o wzajemne przebaczenie wystosowanym na Rok Miłosierdzia czytamy:

„Jako ludzie jesteśmy słabi i niedoskonali. W związku z tym częstokroć cierpimy, grzeszymy, ranimy innych. Z drugiej jednak strony jesteśmy zdolni pomagać innym ludziom, być z nimi solidarni – i to właśnie dlatego, że jesteśmy słabi. Nie mimo to, ale właśnie dlatego. Człowiek może być solidarny, bo potrzebuje solidarności; może się dzielić, bo mu czegoś brakuje; może kochać, bo potrzebuje miłości.”

W tym kontekście z łatwością odkrywamy jak bardzo doświadczenia Roku Życia Konsekrowanego mogą nam pomóc właściwie przeżyć Jubileusz Miłosierdzia. W słabości bowiem ukryta jest moc dzięki której otwieramy się na miłosierną miłość Boga, która daje nam siłę do miłowania drugiego człowiek…

 
bn2SŁABOŚĆ MOCY
Zatrzymując się nad tajemnicą Bożego Wcielenia dziękujmy Bogu, który aby być blisko nas – aby współczuć i podnosić nas z naszych słabości, również sam stał się słaby. Nie poprzez grzech – lecz dzięki miłości.

 
Niech bliskość tak pokornego Boga uzdalnia nas do nieustannego bycia darem przez czyny miłosierdzia względem naszych braci i sióstr, bliskich, znajomych, przyjaciół oraz wszystkich, którzy czekają by przez naszą miłość doświadczyć miłosiernej miłości Boga.

 
Niech te święta utwierdzą nas w przekonaniu, że żyjąc w bliskości Boga możemy nieustannie stawać się oczekiwanym darem dla innych – nie mimo naszej słabości ale właśnie dzięki niej.

 

 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT!!!

 

 

Nagranie z płyty: Opowieść o wieczorze wigilijnym … (Siostry Józefitki i Bracia Redemptoryści)