Obchody wspomnienia męczenników życia konsekrowanego – zaproszenie

Przewodniczący Konferencji Przełożonych Wyższych M. Leticja Niemczura i O. Janusz Sok wystosowali do zakonnic i zakonników list dotyczący wspólnych obchodów Wspomnienia męczenników życia konsekrowanego, które w całym Kościele będzie obchodzone 26 września. Przełożeni wyżsi postanowili, iż w Polsce uroczystości zostaną zorganizowane na Jasnej Górze.
List jest zaproszeniem do wszystkich osób konsekrowanych w Polsce, aby przybyły w ten dzień (26 września) na Jasna Gorę wraz z grupami pielgrzymów świeckich, związanych duszpastersko ze wspólnotami zakonnymi. Uroczystościom będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore.

 

 

Drogie Siostry i Bracia w życiu konsekrowanym!

Jesteśmy niemal w połowie Roku Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za ten szczególny dar. Dzięki inicjatywie papieża Franciszka cały Kościół uświadamia sobie głębiej znaczenie powołania do życia całkowicie oddanemu Bogu. My zaś sami jesteśmy wezwani, by świadomie stawać się prorockim znakiem Królestwa Bożego dla współczesnych ludzi. To wymaga nawrócenia serca i odnowy naszego świadectwa życia wspólnotowego.

 

Dziękujemy Wam za zaangażowanie w liczne inicjatywy Roku Życia Konsekrowanego w Kościołach lokalnych naszej Ojczyzny. Prosimy też by nie ustawać w dobrym dawaniu świadectwa wszędzie tam, gdzie jesteście o to proszeni. Zależy nam szczególnie aby w parafiach odbywały się Dni życia konsekrowanego z naszym aktywnym udziałem. Występujcie wszędzie, gdzie to jest możliwe, z inicjatywą zorganizowania takiego dnia świadectwa, a gdy jesteście proszeni o uczestnictwo w nim – nigdy nie odmawiajcie!

 

Pragniemy aby centralnym wydarzeniem obchodów Roku Życia Konsekrowanego w Polsce stała się pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 26 września, gdy w całym Kościele przeżywane jest Wspomnienie świętych i męczenników życia konsekrowanego. Wiemy dobrze jak wiele osób konsekrowanych z Polski dało na przestrzeni dziejów świadectwo męczeństwa. Począwszy od Pięciu braci męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa w 1003 r. w Międzyrzeczu, aż po męczenników naszych czasów, których szczególnymi twarzami stają się O. Michał Tomaszek i O. Zbigniew Strzałkowski franciszkańscy męczennicy w Peru, których beatyfikację będziemy przeżywali 5 grudnia.

 

Niemal każda rodzina zakonna podtrzymuje pamięć takich szczególnych świadków wiary (zarówno wyniesionych na ołtarze, jak i oczekujących na to). W dniu 26 września chcemy ich twarze przypomnieć Kościołowi w Polsce, ludowi Bożemu w naszej Ojczyźnie. Zapraszamy więc na Jasną Gorę wszystkie osoby konsekrowane. Prosimy jednak, byście nie pielgrzymowali sami. Zabierzcie ze sobą wiernych, naszych przyjaciół i domowników, wśród których żyjemy, dla których podejmujemy codzienny trud świadectwa. Zorganizujcie autokarowe (i wszelkie inne) pielgrzymki na Jasną Górę. Te wspólnoty, które nie są w stanie zorganizować pielgrzymki samodzielnie są proszone o połączenie sił i organizowanie ich z sąsiednimi klasztorami. Niech powstanie między nami duch współdziałania dla wspólnego dobra. Niech nie zabraknie na Jasnej Górze przedstawicieli żadnej ze wspólnot życia konsekrowanego w Polsce! Prosimy siostry referentki w diecezjach oraz delegatów ds. zakonów męskich aby byli koordynatorami pielgrzymiego wysiłku na swoim terenie.

 

Szczegółowy program uroczystości na Jasnej Górze zostanie Wam przysłany gdy tylko zostaną uzgodnione ostatnie szczegóły tego wydarzenia. Już dzisiaj możemy jednak poinformować, że centralnym punkiem pielgrzymki będzie Msza św. na Jasnej Górze o godz. 12.15, której będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore. Eucharystię poprzedzi o godz. 10 nabożeństwo w Archikatedrze Częstochowskiej, a następnie pielgrzymka na Jasną Górę, w której będziemy nieśli relikwie, wizerunki i portrety osób konsekrowanych, które oddały swoje życie za wiarę. Prosimy wszystkie Rodziny życia konsekrowanego aby takie wizerunki przygotowały. Trzeba męczenników z dalszej i bliższej przeszłości przypomnieć nam samym i ludowi Bożemu. Trzeba byśmy zobaczyli, jak wielu spośród nas umiało być wiernymi do końca, aż do przelania krwi.

 

Za przygotowanie pielgrzymki odpowiedzialny jest zespół, który organizuje II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, zaplanowany w Częstochowie w dniach 23-26 września. Wszelkie zapytania a także zgłoszenia związane z pielgrzymką prosimy kierować na adres [email protected]

 

Niech w Roku Życia Konsekrowanego prowadzi nas wszystkich nieustannie Duch Święty i niech czuwają nad nami nasi święci i błogosławieni Siostry i Bracia.

M. Leticja Niemczura CSSJ, Przewodnicząca KWPŻZZ

o. Janusz Sok CSsR, Przewodniczący KWPZM

 

 

 

Foto: morguefile.com