„Radość Konsekracji” – Temat II Kongresu 2015 r.

Temat II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych został zainspirowany listem okólnym Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: „Radujcie się …”, wydanym z okazji Roku Życia Konsekrowanego.

Organizowane spotkania i podejmowane zagadnienia będą skupione wokół kongresowego hasła: „RADOŚĆ KONSEKRACJI”, któremu towarzyszyć będzie biblijne motto „ … aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).

Ideą Kongresu jest, aby pośród różnorodności charyzmatów każda młoda osoba konsekrowana doświadczyła i pogłębiła w sobie radość wypływającą z łaski powołania. Radość, która w Jezusie Chrystusie nieustannie rodzi się i odradza nawet wtedy, gdy doświadczana jest przez utrapienia i próby. Nie jesteśmy bowiem powołani do wielkich gestów ani do głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni.