Konkurs na logo kongresu

Drodzy Młodzi Konsekrowani!

Zachęcając do czynnego włączenia się w przygotowania spotkania młodych osób konsekrowanych zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie LOGO Kongresu.

Regulamin konkursu:
1. Logo powinno ściśle nawiązywać do hasła Kongresu i jego biblijnego motta.
2. Logo będzie oficjalną grafiką wydarzenia: będzie używane na wszelkich publikacjach kongresowych, dekoracjach, identyfikatorach, publikacjach internetowych, itd. Autor zgadza się na takie wykorzystanie swej pracy.
3. Termin zgłoszeń: do 31 stycznia 2015 roku.
4. Propozycje konkursowe można przesyłać na adres: [email protected]
5. Dla zwycięskiego projektu przewidziana jest nagroda.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 12 lutego b.r. na Jasnej Górze obradował Komitet Organizacyjny II Kongresu Młodych Osób
Konsekrowanych. Na spotkaniu tym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na LOGO Kongresu.

Zwycięski projekt, nadesłany przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka w Cieszynie, wyłoniono spośród 20 zgłoszonych prac. Będzie on używany jako logo na wszystkich oficjalnych materiałach kongresowych (druki, gadżety, strona internetowa i serwisy społecznościowe, itd.). W ramach konkursu wyróżniono także prace nadesłane przez: s. Annę Tyckun – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, s. M. Magdalenę Goral – Uczennice Boskiego Mistrza oraz s. Anielę Pituła – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Prace wyróżnione zostaną wykorzystane m.in. w oficjalnej kongresowej broszurze, jaką otrzymają wszyscy uczestnicy wydarzenia.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy talentów!

Zwycięskie LOGO:
Logo_II_KMOK

 Symbolika logo:
1. Przedstawia trzy zjednoczone w radości i uwielbieniu Pana Boga postacie, znak jedności różnych form życia konsekrowanego. To główne przesłanie tegorocznego kongresu.
2. Połączenie postaci wskazuje także na wspólnotę, jedną z cech życia konsekrowanego.
3. Trzy postacie oznaczają wielość i różnorodność form życia konsekrowanego. Są to reprezentanci trzech najliczniejszych grup w Polsce (od lewej): męskich instytutów zakonnych, żeńskich instytutów zakonnych i instytutów świeckich.
4. Na grafice widoczny jest łączący wszystko krzyż – źródło życia konsekrowanego. To znak Miłości Boga Ojca, z której rodzi się wezwanie do naśladowania Jezusa Chrystusa w jego sposobie życia i w Jego Misji dla zbawienia świata według otrzymanych od Ducha Świętego charyzmatów.
5. Postacie umieszczone są na tarczy słońca symbolizującej Chrystusa – podmiotu naszej konsekracji. Znak ten jednocześnie podkreśla życie, ciepło i radość towarzyszące życiu konsekrowanemu.
6.Postacie opasane są różańcem. Odnosi się to do maryjnego wymiaru powołania. Maryja bowiem jest wzorem konsekracji i duchową Matką osób konsekrowanych. Ma to wielkie znaczenie także w kontekście miejsca tegorocznego kongresu – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

 

Prace wyróżnione:

 

Wszystkie nadesłane projekty: