logo

Przedstawia trzy zjednoczone w radości i uwielbieniu Pana Boga postacie, znak jedności różnych form życia konsekrowanego. Połączenie postaci wskazuje także na wspólnotę, jedną z cech życia konsekrowanego…