organizatorzy

Zespół przygotowujący III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych
Komitet Organizacyjny spotkania został powołany przez Konsulty Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w Polsce…