uczestnicy

Pragnąc się zjednoczyć, aby usłyszeć razem co Duch mówi do nas tu i teraz serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie wszystkich Młodych Konsekrowanych z każdego zakątka Polski i sąsiednich krajów. Uczestnikiem może być członek Zgromadzenia / Zakonu / Instytutu Świeckich, który posiada doświadczenie około 5 lat formacji w zgromadzeniu (lub co najmniej rok po profesji zakonnej, przyrzeczeniach…). Natomiast nie ma górnej granicy wieku uczestnika.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z nami.