Święci żyją świętymi i pragną świętości – nabożeństwo „Wspomnienia świętych i męczenników życia konsekrowanego”

 

♫ Niechaj Cię Panie

Celebrans (o. Janusz Sok CSsR) z miejsca przewodniczenia
K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Miłość Boga Ojca, Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

WPROWADZENIE:
M. Letycja Niemczura

KOLEKTA
Módlmy się. Boże ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(na podkładzie muzycznym)

Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!
Papież Jan Paweł II

Święci nie urodzili się doskonali. Są tacy jak każdy z nas. Są ludźmi, którzy zanim osiągnęli chwałę nieba, wiedli normalne życie, z radościami i smutkami, trudami i nadziejami. Kiedy poznali miłość Boga, poszli za Nim całym sercem, bezwarunkowo i bez obłudy. Ofiarowali swoje życie w służbie innym, znosili cierpienia i przeciwności bez nienawiści i odpowiedzieli dobrem na zło. Święci to mężczyźni i kobiety o sercach napełnionych radością, przekazywaną innym. Bycie świętym nie jest przywilejem nielicznych. Wszyscy jesteśmy powołani, aby iść drogą świętości, a droga ta ma imię i oblicze: Jezus Chrystus. To On nas uczy jak stawać się świętymi.
Papież Franciszek

 

♫ Święci są po to aby nas zawstydzać

(w tym czasie osoba niosąca zapaloną świecę podchodzi do ołtarza)

WEZWANIE:        Jezu – DOBRY PASTERZU – uświęć nas
(osoba niosąca świece)

CZYTANIE: 1 P 15, 3 -4
Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

(zaraz po czytaniu podkład muzyczny – osoba niosąca obraz męczennika podchodzi przed ołtarz)

Z NOTATEK bł. Jerzego Kaszyry i bł. Antoniego Leszczewicza – marianów, męczenników z Rosicy

Kilka godzin przed śmiercią:
„Wszystko poza Bogiem nie jest warte miłości, nawet własne życie: Uspokójcie się. Nie płaczcie …. Pan Bóg żąda od nas ofiary, ofiary naszego życia. Musimy to życie złożyć u Jego stóp. Jedna krótka chwila i szczęście wieczne nas czeka. Przygotujmy się wspólnie na śmierć. My z wami jesteśmy. Jesteśmy, aby umrzeć. Parę lat dłużej żyć – czy to takie ważne? Najważniejsze – dobrze zakończyć życie. A ja was zapewniam wobec Boga, który tu z wami jest w kościele, zapewniam was w Jego imieniu, że jeśli przyjmiecie Jego wolę, otrzymacie Niebo. Teraz zbliżcie się do konfesjonałów. Będziemy spowiadać, będziemy udzielać Komunii Świętej. Z Bogiem lżej jest umrzeć … Do widzenia w Niebie.

LITANIA:
Św. Benedykcie
Św. Dominiku
Św. Alfonsie Liguorii
Św. Feliksie z Cantalice
Św. Rafale Kalinowski
Św. Józefie Kalasancjuszu
Św. Maksymilianie Maria Kolbe
Św. Antoni Maria Zaccario
Św. Jozafacie Kuncewiczu
Św. Janie Antoni Farina
Św. Józefie Sebastianie Pelczarze
Św. Zygmuncie Szczęsny Feliński
Bł. Honoracie Koźmiński
Bł. Jerzy Matulewiczu,
Bł. Ignacy Kłopotowski
Bł. Stanisławie Papczyński
Bł. Michale Sopoćko
Bł. Józefie Jankowski
Bł. Józefie Stanek
– wszyscy święci pasterze głoszący Słowo Boże – módlcie się za nami

K: Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętych kapłanów na czele Twojego ludu, aby go karmili Słowem i kształtowali własnym przykładem, † spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczali * i szli drogą, którą wskazywali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

♫ Święci są po to aby nas zawstydzać

WEZWANIE:      Jezu – NAUCZYCIELU EWANGELISTÓW – uświęć nas

CZYTANIE: Mk 16, 15-18
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W Imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

św. Kalikst Jakub Caravario, św. Alojzy Versiglia – salezjanie, misjonarze zamordowani w Chinach
Z NOTATEK

„Piszę Ci, Moja Najdroższa Mamo, z sercem przepełnionym radością. Dzisiaj zostałem wyświęcony na kapłana przez naszego biskupa salezjańskiego. Twój Kalikst jest kapłanem na wieki. Podziękuj serdecznie Bogu razem ze mną za tę wielką łaskę. Jutro po raz pierwszy udam się do ołtarza, aby odprawić Mszę św. w samo święto Zesłania Ducha Św. Bóg po raz pierwszy zagości w moich dłoniach. Zatem Twój Kalikst już nie jest więcej Twój. Musi należeć zupełnie do Chrystusa i oddać się całkowicie Jego służbie. Ufam, że Bóg da mi tę łaskę. Módl się, Mamo, o to, bym był świętym kapłanem… bez reszty oddanym Bogu. Czy czas mego kapłaństwa będzie długi, czy krótki? Nie wiem. Najważniejsze, żebym czynił wiele dobrego i, gdy stanę przed Bogiem, abym mógł powiedzieć, że łaski, których mi udzielił, zaowocowały”. „Jadę do Chin, gdzie mnie czeka męczeństwo”.

LITANIA:
Św. Janie Beyzymie
Św. Antonii Maria Claret
Św. Kacprze del Bufalo
Św. Mario Hieronino od Jezusa i towarzyszki
Bł. Mario Asunto
Bł. Mario od Męki Pańskiej
Bł. męczennicy z Balbastro
– wszyscy święci misjonarze Dobrej Nowiny – módlcie się za nami

K: Boże, Ty sprawiłeś, że przez nauczanie świętych misjonarzy ludy pogańskie przeszły z ciemności do światła prawdy, † daj nam za ich wstawiennictwem, * abyśmy trwali w niezachwianej wierze i w nadziei płynącej z Ewangelii, którą głosili. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

♫ Święci są po to aby nas zawstydzać

WEZWANIE:      Jezu – CZYSTOŚCI DZIEWIC – uświęć nas

CZYTANIE: Pnp 8, 6-7
Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią jej rzeki.
Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko.

WSPOMNIENIE o bł. s. Celestynie Faron – służebniczce, męczenniczce obozu Auschwitz

Poznaję, że życie w miłości Bożej jest najszczęśliwsze. Otóż pragnę stać się ofiarą całopalną Jezusa Chrystusa przez złożenie ślubów (…), gdyż pragnę iść drogą miłości i poświęcenia, aby dojść do Baranka Niepokalanego.
Swojej ofiarnej miłości bł. s. Celestyna świadomie nadawała wymiar apostolski dlatego w 1933 r., gdy dowiedziała się o odstępstwie od Kościoła kapłana o tym samym co ona nazwisku, obecności sióstr, głośno wyraziła gotowość ofiarowania swego życia za jego nawrócenie. W wezwaniu na gestapo rozpoznała zaproszenie swojego Mistrza i Oblubieńca do zjednoczenia się z Nim, jako ofiarnym Barankiem, dlatego tak świadomie potrafiła wyjść na przeciw obozowemu cierpieniu. Wszystkie chore więźniarki żałowały jej bardzo, mówiły, że to jest siostra jak anioł z nieba. Po śmierci s. Celestyny z różnych bloków przychodziły kobiety, aby zobaczyć tę świętą Siostrę, bo była bardzo piękna, prawdziwie święta. A dwie opiekunki zamiast kondolencji winszowały dwóm innym służebniczkom, które wówczas były więźniarkami w obozie aby się cieszyły, bo mają świętą Siostrę Celestynę w niebie.
S. Celestyna czuła, że los, który stał się jej udziałem jest prostą konsekwencją złożonej kiedyś Bogu ofiary życia za kapłana. Nigdy jej nie cofnęła – nawet wtedy, gdy cena cierpienia okazała się aż tak wysoka. Władysław Faron powrócił do Kościoła Rzymsko – katolickiego w 1948 roku.

LITANIA:
Św. Tereso od Jezusa
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus
Św. Edyto Stein
Św. s. Faustyno
Św. Anielo Merici
Bł. Matko Tereso z Kalkuty
Bł. Mario Karłowska
Bł. Mario Antonino Kratichwil
Bł. Kazimiero Wałowska
Bł. Bogumiło Noiszewska
Bł. Mieczysławo Kowalska
Bł. Klemenso Staszewska
– wszystkie święte dziewice wyczekujące swego Oblubieńca – módlcie się za nami

K: Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, † za wstawiennictwem Świętych dziewic, udziel nam łaski, * abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

♫ Święci są po to aby nas zawstydzać

WEZWANIE:      Jezu – DOBROCI NIESKOŃCZONA – uświęć nas

CZYTANIE: Mt 25, 34-35
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

WSPOMNIENIE współwięźniarek z obozu koncentracyjnego o bł. Julii Rodzińskiej – dominikance pełniącej dzieła miłosierdzia, męczenniczce obozu Stutthof

„Była szlachetna, chętna do pomocy i dobra. Pełniła dzieła miłosierdzia w obozie, gdzie zapomniano, że w ogóle istnieje miłosierdzie /…/ To był anioł dobroci. W warunkach upodlenia człowieka potrafiła skierować nas na inny wymiar życia /…/ Była pogodna, rozmodlona, uczynna i ofiarna – nawet z narażeniem życia pomagała innym. Opiekowała się załamanymi. Wyszukiwała takich ludzi i pokrze-piała dobrym słowem. Tak podchodziła do każdej osoby, niezależnie od narodowości i wyznania. Umiała pocieszać, bo sama głęboko pokładała nadzieję w Bogu. /…/ Dzieliła się czym tylko mogła, nawet ostatnim kawałkiem chleba /…/ Uderzający był spokój, który promieniował z jej twarzy. W jej pobliżu człowiek czuł potrzebę modlitwy /…/ Często powtarzała, że Bóg wszystkim kieruje. Mówiła, że musimy być posłuszni woli Bożej, nawet jeśli przyjdzie nam to wszystko znosić w takim upokorzeniu, czy też umrzeć w obozie, że wszystko w ręku Boga. Przyjmowała swój los w duchu wiary w Opatrzność Bożą, chociaż przeczuwała, że nie wyjdzie z obozu. Modliła się nieustannie i do końca służyła bliźnim”.

LITANIA:
Św. Bracie Albercie Chmielowski
Św. Bernardyno Jabłońska
Św. Janie Boży
Św. Kamilu de Lellis
Św. Zygmuncie Gorazdowski
Św. Magdaleno z Kanossy
Św. Józefino Bakhita
Bł. Mario Luiza Merkert
Bł. Karolu de Foucauld
Bł. 108 Męczenników II wojny światowej
Bł. Drińskie męczennice
Bł. Mario Angelo Truszkowska
Bł. Regino Protmann
– wszyscy święci oddani posłudze najuboższym – módlcie się za nami

K: Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, † spraw, abyśmy za przykładem naszych świętych braci i sióstr pełniących dzieła miłosierdzia * służyli ludowi Twemu z ogromną miłością i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

♫ Święci są po to aby nas zawstydzać

WEZWANIE:      Jezu – WSZELKIEJ RADY ZWIASTUNIE – uświęć nas

CZYTANIE: Oz 11,1-4
Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu.
Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem;
oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich.
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę
-schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.

Z NOTATEK bł. Alicji Kotowskiej – zmartwychwstanki, nauczycielki i wychowawczyni, rozstrzelanej w lasach Piaśnicy

Wobec osoby ostrzegającej o zagrożeniu aresztowaniem …
„Jakże mogę ratować siebie cudzym kosztem? Zostanę tu i będzie, co Bóg da, ufam Jego Opatrzności. … Nie mogę wyjechać. Powinnam zostać na posterunku tak, jak tego inne uczyłam. Zresztą oni o mnie wszystko wiedzą … bronić się nie będę”.
„Miałam dzisiaj dziwny sen; znalazłam się wobec cierpiącego Chrystusa. Zapytałam go; Panie, kiedy ja umrę? … może więc właśnie teraz?…
Czy to nie wszystko jedno gdzie ciało będzie leżało? Chciałabym nawet, żeby nikt o mnie nie wiedział. Przecież chodzi o to, żeby móc się połączyć z Bogiem, a to jest wszędzie możliwe i we wszystkich okolicznościach. W Nim żyć, zatopić się jak kropla wody w Oceanie Jego Miłosierdzia – to wielkie moje pragnienie…

LITANIA:
Św. Janie Bosko
Św. Urszulo Ledóchowska
Św. Janie Chrzcicielu de La Salle
Św. Mario Dominiko Mazzarello
Św. Józefie Kalasancjuszu
Bł. Bolesławo Lament
Bł. Franciszko Siedliska
Bł. Józefie Kowalski
Bł. Mario Karłowska
Bł. Siostry Nazaretanki z Nowogródka
Bł. Bronisławie Markiewiczu
Bł. Edmundzie Bojanowski
Bł. Marcelino Darowska
Bł. Celino Borzęcka
Bł. Natalio Tułasiewicz
– wszyscy święci wychowawcy i nauczyciele – módlcie się za nami

K: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętych, którzy wskazywali dzieciom i młodzieży drogę zbawienia, † spraw, abyśmy naśladując ich przykład, wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, * i razem z naszymi braćmi i siostrami doszli do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

♫ Święci są po to aby nas zawstydzać (3x)

K. Wdzięczni za dar naszych świętych braci i sióstr, jako dzieci jednego Ojca, módlmy się wspólnie modlitwą, której nauczył nas Jezus Chrystus.
Ojcze nasz …

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

ZAKOŃCZENIE
Za chwilę wyruszymy w procesji, która jest symbolem naszej wędrówki do Niebieskiego Jeruzalem. Wpatrując się w przykład świętych, których orędownictwa wzywaliśmy, postępujmy w pokoju i już tu na ziemi dawajmy świadectwo przyszłego życia w chwale nieba.

FORMOWANIE PROCESJI

♫ Panie, miłuję Cię

Nabożeństwo - tekstŚWIĘCI ŻYJĄ ŚWIĘTYMI I PRAGNĄ ŚWIĘTOŚCI

– tekst nabożeństwa