S. Anna Bałchan SMI

Nieprzeciętna osoba konsekrowana ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Pracowała jako katechetka, a także w katowickim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. Od prawie 20 lat zajmuje się osobom uwikłanym w prostytucje. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia „poMOC” wspierającym kobiety doświadczającym różnych form przemocy. Za swoją działalność otrzymała w 2008 Nagrodę Totus oraz Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera, a w 2015 Nagrodę im. bł. Emila Szramka. Jej konferencji wysłuchamy w sobotę!