bp Jacek Kiciński

Integralną częścią każdego dnia Kongresu będzie dla nas Eucharystia. Za każdym razem będzie pod przewodnictwem innego, zaproszonego gościa. W czwartek, na otwarcie Kongresu, przyjedzie do nas bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy wrocławski i Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Niedawno wypowiedział on ważne słowa do osób konsekrowaych: „Jesteśmy posłani do tego, żeby być w świątyniach, ale przede wszystkim mamy być tam, gdzie jest dzisiejszy człowiek”. Posłuchaj całej homilii, w której biskup wzywa nas do poszukiwań i wprowadzania w życie nowych form głoszenia Ewangelii.