Uczestnicy II Kongresu

Do udziału w kongresie zaproszone są wszystkie osoby konsekrowane, które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia. Liczny udział młodych z różnych instytutów zakonnych i świeckich ma być szczególną okazją do doświadczenia radości z łaski powołania do życia konsekrowanego oraz – jak zaznaczył Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego – zwyczajną drogą komunii, wzajemnego wsparcia, jedności.