Program II Kongresu Młodych w 2015 r.

II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych 23 – 26 IX 2015 JASNA GÓRA

ProgramProgram(.pdf)
ŚRODA 23 IX 2015

 • 15:00 Zjazd i rejestracja uczestników
 • 17:00 EUCHARYSTIA (Kaplica Matki Bożej) – bp Kazimierz Gurda
 • 18:30 Kolacja
 • 19:30 Wprowadzenie (Aula o. Kordeckiego)
 • 20:00 RÓŻNE SĄ DARY ŁASKI, LECZ TEN SAM DUCH. Z MARYJĄ o ŻYCIU KONSEKROWANYM, JAKO PIERWSZEŃSTWIE, BOGACTWIE I DYNAMIZMIE BOŻEJ INICJATYWY – o. Stanisław Przepierski OP
 • 21:00 Apel Jasnogórski (Kaplica Matki Bożej) – ks. Dariusz Bartocha SDB

CZWARTEK 24 IX 2015

 • 7:30 Śniadanie
 • 8:30 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego)
 • 9:00 WIĘŹ Z JEZUSEM ŹRÓDŁEM RADOŚCI – s. Aleksandra Huf SSpS
 • 10:30 CZY I GDZIE W ŻYCIU KONSEKROWANYM UKRYTA JEST RADOŚĆ? – o. Mateusz Hinc OFMCap
 • 12:00 EUCHARYSTIA (Bazylika Jasnogórska) – abp Wacław Depo
 • 13:30 Obiad
 • 15:30 – 17:00 Praca w grupach (wyznaczone punkty spotkań)
 • 17:00 Nieszpory (wyznaczone punkty spotkań – po pracy w grupach)
 • 18:00 Kolacja
 • 19:30 Podsumowanie pracy w grupach (Aula o. Kordeckiego)
 • 20:30 … ABY RADOŚĆ TWOJA BYŁA W NAS – Koncert uwielbienia (Aula o. Kordeckiego)

PIĄTEK 25 IX 2015

 • 7:00 Śniadanie
 • 7:45 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego)
 • 8:00 W PŁONĄCYCH RĘKACH BOGA – o. Augustyn Pelanowski OSPPE
 • 9:30 EUCHARYSTIA (Kaplica Matki Bożej) – o. Augustyn Pelanowski OSPPE
 • 11:30 – 12:30 Praca w grupach (wyznaczone punkty spotkań)
 • 13:00 Obiad
 • 15:30 Panel ekspertów ŻYCIE KONSEKROWANE CZY KONSERWOWANE? – PROROCTWO NADZIEI CZY APOKALIPSA? CZYLI – JACY DZISIEJSZEMU ŚWIATU (NIE)POTRZEBNI ZAKONNICY? – o. Janusz Sok CSsR; p. Jolanta Szpilarewicz INMK – o. Augustyn Pelanowski OSPPE; s. Urszula Wołoszczak RSCJ; prowadzi: Marcin Jakimowicz
 • 17:30 Nieszpory
 • 18:00 Kolacja
 • 20:00 „MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE” – Adoracja (Kaplica św. Józefa)
 • 21:00 Apel Jasnogórski (Kaplica Matki Bożej)

 

Wspomnienie świętych i męczenników życia konsekrowanego

Program(.pdf)
SOBOTA 26 IX 2015

 • 7:00 Śniadanie
 • 8:00 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego) Podsumowanie Kongresu
 • 10:00 ŚWIĘCI ŻYJĄ ŚWIĘTYMI I PRAGNĄ ŚWIĘTOŚCI (św. Jan Paweł II) – Modlitwa o świętość życia osób konsekrowanych i za wszystkich do których są posłani (Archikatedra Częstochowska)
 • 11:00 ŚWIADKOWIE DROGI PERFECTAE CARITATIS – Pielgrzymka wdzięczności Bogu za świętych i męczenników życia konsekrowanego (Archikatedra Częstochowska – Jasna Góra)
 • 12:15 EUCHARYSTIA (Bazylika Jasnogórska) – Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore
 • Błogosławieństwo i rozesłanie uczestników Kongresu Obiad

 

OPIS PROGRAMU KONGRESU

W programie Kongresu, przynagleni przez papieża Franciszka, by pokazać radość, która mieszka w osobach konsekrowanych, powołanych do szczególnej bliskości z Bogiem, zaplanowaliśmy:

w dniu zjazdu 23 września 2015 r. – rejestrację uczestników i rozpoczęcie spotkania w domu naszej Jasnogórskiej Matki wspólną Eucharystią, na którą zaproszenie przyjął bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Tego dnia zawiążemy wspólnotę, bo w doświadczeniu braterstwa mamy wspierać się wzajemnie w naszym radosnym „tak” dla Ewangelii; posłuchamy słowa o pięknie i dynamizmie współczesnego życia konsekrowanego; spróbujemy spojrzeć szerzej i zachwycić się bogactwem form konsekracji w Kościele. Aby w wielości poznać się bliżej, podzielimy się na grupy, które w kolejnych dniach będą pochylały się nad konkretnymi zagadnieniami życia i posługi młodych powołanych. U kresu dnia będziemy zaproszeni do modlitwy z Maryją − staniemy do Apelu wobec Tej, która oczekuje z nadzieją Bożego jutra i nieustannie posyła uczniów Syna, by z entuzjazmem szli nieść światu radosną nowinę.

Refleksją kolejnego dnia chcemy objąć przeżywanie duchowości, charyzmatów, wierności, radości z wybrania i powołania. Podczas konferencji, świadectw i pracy w grupach pragniemy odkrywać źródła radości w życiu konsekrowanym i jej zaraźliwe przyciąganie jako drogę wzrastania Kościoła.

Konsekwentnie następnego dnia chcemy przyjrzeć się problemom, trudnościom i kryzysom, z którymi borykają się współczesne osoby konsekrowane i zobaczyć, co pozbawia nas radości, co przeszkadza nam w drodze radosnych uczennic i uczniów Mistrza.

Do towarzyszenia nam w podejmowaniu tych tematów zaprosiliśmy m.in. o. Stanisława Przepierskiego OP, o. Mateusza Romana Hinca OFM Cap i o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE. Jako otwarcie na głos doświadczenia i kontynuację naszej pracy w grupach zaplanowaliśmy panel ekspertów – osób konsekrowanych, które na co dzień pomagają być „świadkami innego sposobu postępowania, działania, życia” – innego, bo przeżywanego w duchu nowości Ewangelii: bliskości i spotkania.

Ponieważ pomiędzy tymi, którzy należą do Chrystusa, istnieje komunia życia, zaplanowaliśmy wspólnotowe przeżywanie Liturgii godzin oraz Eucharystii, w których uroczystej celebracji pomoże nam specjalnie przygotowana schola. Budowaniu komunii mają służyć również wspólne posiłki i przerwy, w których spróbujemy wyjść i zanieść światu uścisk Boga – spontanicznie spotkać się z ludźmi i podarować im słowo dobrej nowiny. Natomiast na zakończenie poszczególnych dni po modlitwie apelowej przewidzieliśmy BYCIE z JEZUSEM − koncert uwielbienia i wieczór adoracji, bo wszyscy potrzebujemy pozostawać w zasięgu Jego głosu, Jego spojrzenia (Por. VC 40).

Ostatni dzień naszego spotkania chcemy uczynić wielką manifestacją wiary w Syna Bożego, który chodził naszymi drogami. Pośród ulic naszej codzienności, do mieszkańców Częstochowy, a w szerszym wymiarze wszystkich miejsc naszej obecności, chcemy zanieść świadectwo życia przemienionego łaską. 26 września 2015 w dzień wspomnienia świętych i męczenników życia konsekrowanego, do którego obchodów zaprosił papież Franciszek cały Kościół, pójdziemy z relikwiami naszych świętych i błogosławionych, którzy wytrwali aż do Golgoty, uradowali się cudownością Paschy, przyjęli moc Ducha Świętego i dziś pomagają nam już z perspektywy nieba. Do tego wędrowania w jedności zaprosiliśmy wszystkich konsekrowanych – siostry i braci, przedstawicieli Wyższych Przełożonych 4 Konferencji, pasterzy Kościoła i każdego, „kto został odnaleziony, dogoniony i przemieniony przez Prawdę Chrystusa i nie może jej nie głosić”. U tronu Matki chcemy w duchu braterstwa celebrować Eucharystię, napełnić się słowem i doświadczyć na nowo prawdy o Bożym wezwaniu, które wyprowadzi nas z Dobrą Nowiną na krańce ziemi.

Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie i wróci do swojej wspólnoty bogatszy o mnóstwo nowych doświadczeń.