W blasku ZMARTWYCHWSTANIA

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

Słowa te będą w niedługim czasie
rozbrzmiewały niemal na każdym zakątku ziemi –
dodając ducha wszystkim, którzy kroczą drogami wiary.
Dzieląc się tą Radosną Nowiną
Składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech Żyjący Zbawiciel
objawia się w Naszym życiu tak jak uczniom w Emaus,
abyśmy ucieszeni Jego obecnością jak apostołowie w Wieczerniku
w niedzielę Zmartwychwstania, z odwagą Marii Magdaleny
nieśli Dobrą Nowinę Wszystkim, których spotykamy na drogach życia.

Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały
będzie umocnieniem w codziennym życiu.

 

Z darem modlitwy i radosnym ALLEUJA
Członkowie Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych