Wspominając …

I Kongres Młodych Osób Konsekrowanych
Jasna Góra – 27 – 30 czerwca 2001

Dzień Pierwszy (27.06)– „Świat o nas”

Tłumy tłoczące się przed recepcją założoną obok punktu informacyjnego na Jasnej Górze stanowiły kolorową „mieszankę” zebraną ze 106 zgromadzeń ze wszystkich stron Polski. Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu identyfikatorów i informatorów młodzi konsekrowani w liczbie ok. 600 osób udali się do auli o. Kordeckiego, która odtąd stała się naszym miejscem spotkań. Tutaj nastąpiło otwarcie I Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych. Nastroje były różne, na początku niepewność i skrępowanie, na szczęście niedługo. W auli każdy znajdzie coś dla siebie, cząstkę swego domu: na ścianach wiszą portrety Założycieli zakonów i zgromadzeń, formuły profesji zakonnych z każdego zgromadzenia oraz gazetki. U wejścia znajdują się dwa „obrazy”, które będą malowane przez uczestników Kongresu w trakcie jego trwania. Jeden nosi nazwę POWOŁANIE, drugi zaś to CHARYZMAT ZAKONNY. Obraz powołania i charyzmatów w Kościele tworzymy razem!

W czasie pierwszego spotkania obecni z nami byli przedstawiciele naszych przełożonych: s. Bożena Długowska (Siostra Prowincjalna Sióstr Szarytek i Wiceprzewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich), s. Maria Pioskowik (Inspektorka Prowincji Warszawskiej Sióstr Salezjanek), Ks. Czesław Parzyszek (Prowincjał Prowincji Polskiej Księży Pallotynów i Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich) oraz Ks. Józef Struś (Inspektor Prowincji Warszawskiej Księży Salezjanów). Ks. J. Struś przeczytał nam słowo pozdrowień od Ks. Prymasa, Kardynała Józefa Glempa. Siostra Maria przekazała nam słowa zachęty od Przełożonych zgromadzeń żeńskich: „Powiedz im, że ich kochamy”, i wezwała nas, powtarzając za Ojcem Świętym: „Nie lękaj się! Wypłyń na głębię! Jest przy tobie Chrystus!”

Przez cały czas towarzyszy nam śpiew scholi. Tworzą ją osoby z wielu zgromadzeń, które rok temu odpowiedziały na zaproszenie organizatorów.
„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” – to hasło Kongresu przewijało się przez cały czas trwania naszych spotkań. Duch modlitwy był szczególnie odczuwalny podczas Eucharystii sprawowanej przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka w Kaplicy Matki Bożej. Ksiądz Arcybiskup przypomniał nam czego Kościół w Polsce oczekuje od młodych konsekrowanych. Stwierdził, że świat potrzebuje Boga i świadectwa o Nim. Przytoczył też słowa papieża Pawła VI, iż do świata przemawiają wymowniej świadkowie niż nauczyciele.

Umocnieni pasterskim błogosławieństwem i bliskością Maryi, jasnogórskiej Pani, wszyscy udali się – na kolację! Czas na „przełamanie lodów”, przyjrzenie się sobie, podzielenie się pierwszymi wrażeniami i wzmocnienie sił!

W wieczorną refleksję wprowadził nas o. Adam Wójcikowski (Oblat św. Józefa), który mówił o tożsamości życia konsekrowanego we współczesnym świecie. Przypomniał, że miłość do świata jest kosztowna, a nieuchronny konflikt między życiem zakonnym a światem zawsze kończy się krzyżem. Jednakże Chrystus nie chce, byśmy się wycofywali ze świata, ale byśmy go przemieniali.