Zgłoszenia na II Kongres w 2015 r.

KONGRES

Formularz_Zgloszeniowy_KONGRES

1. Zgłoszenia uczestników można dokonać przesyłając „formularz zgłoszeniowy” na adres: [email protected].

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca 2015 roku. Zgłoszenia dokonane w późniejszym terminie będą uwzględniane w zależności od wolnych miejsc.

3. Koszt uczestnictwa w kongresie obejmuje pełne wyżywienie i w zależności od korzystania bądź niekorzystania z noclegu wynosi dla 1 osoby:
130 zł – bez noclegu – WARIANT A
250 zł – z noclegiem – WARIANT B

4. Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty (lub bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł za każdą osobę). Przelewu należy dokonać na konto bankowe

Konferencja Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

PL25 1600 1068 1847 7675 9000 0020

W nazwie w przelewu należy wpisać „Kongres i nazwę zgromadzenia”.

Przy przelewach indywidualnych należy również dopisać imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku wpłaty zaliczki, pozostałą część opłaty będzie można dokonać  bezpośrednio na kongresie przy rejestracji i odbiorze identyfikatorów. Można również dokonać wcześniejszego przelewu uzupełniającego.

5. Na liście zgłoszeń należy wpisać adresy e-mail zgłoszonych uczestników. Będą one wykorzystywane jedynie dla celów kongresowych, w tym przekazywania bieżących informacji.

6. Zgromadzenia zgłaszające do udziału w kongresie co najmniej 10 osób prosimy o wskazanie spośród nich osoby do przewodniczenia pracy w grupie. Osobom tym zostaną wcześniej przekazane tematy i odpowiednie materiały.


WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH I MĘCZENNIKÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO 26 września 2015.

1. Grupę należy zgłosić wysyłając Formularz_Zgloszenia_Grup na adres [email protected]

2. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 w Archikatedrze Częstochowskiej. Program wydarzenia obejmuje:

  • 10:00 ŚWIĘCI ŻYJĄ ŚWIĘTYMI I PRAGNĄ ŚWIĘTOŚCI (św. Jan Paweł II) – Modlitwa o świętość życia osób konsekrowanych i za wszystkich, do których są posłani (Archikatedra Częstochowska)
  • 11:00 ŚWIADKOWIE DROGI PERFECTAE CARITATIS – Pielgrzymka wdzięczności Bogu za świętych i męczenników życia konsekrowanego (Archikatedra Częstochowska – Jasna Góra)
  • 12:15 EUCHARYSTIA (Bazylika Jasnogórska) − o. Janusz Sok CSsR

3. Do włączenia się w modlitwę zaproszone są osoby konsekrowane oraz wszyscy, którzy w jedności z papieżem Franciszkiem chcą przypominać światu, że świętość jest możliwa, a męczeństwo dla Chrystusa − płodne wiarą.

4. W trakcie uroczystości będziemy wspominać i przyzywać wstawiennictwa świętych i męczenników życia konsekrowanego przez modlitwę oraz uczczenie ich relikwii. Naszą pamięć oraz duchową więź chcemy również wyrazić niosąc wizerunki wspominanych świętych i męczenników w trakcie pielgrzymki z Katedry na Jasną Górę.

5. UWAGA! Instytuty, które chcą włączyć w modlitwę za wstawiennictwem świętych i męczenników związanych ze swoim instytutem prosimy o przywiezienie na uroczystości portretów wspominanych osób (format A3, 297 mm na 420 mm) oraz, jeżeli to możliwe, ich relikwii. Na adres [email protected] należy przesłać zgłoszenie z następującymi informacjami:
a. nazwa instytutu,
b. imię i nazwisko wspominanej osoby,
c. krótka informacja o świętym lub męczenniku (2-3 zdania); .
wpisanymi w Formularz_Zgloszeniowy_Wspomnienie_Swietych.

Informacje posłużą do przygotowania okolicznościowej modlitwy oraz ułatwią kwestie organizacyjne związane z formowaniem pielgrzymki.