„Radość Twoja w nas” – Hymn II Kongresu

„Radość Twoja w nas”

 

 

Sł. i muz. Dorota Agnieszka Kurowska
Aranżacja: Andrzej Gicala
Soliści: Marta Bąk, Sara Widła, Dorota Kurowska, Jędrzej Rosa, Tomasz Mika, Grzegorz Giereś

Uwaga! Różnica nagrania i zapisu nutowego.

Zapis nutowy w C-dur

Nagranie w H-dur

NUT_3

1. Chociaż tak różni, to przecież bracia               C G
miłość jednego Ojca łączy nas               F B G
Choć różne dary i posługiwania               C e
to przecież ten sam Duch i jeden Pan               F B G

Panie, pomóż nam dziś mocno wierzyć, że Ty               F G a
jesteś z nami jak brat, jak przyjaciel               F G
Że pomimo złych dni, trudnych godzin i chwil               F G a
krzyż Twój zawsze zwycięstwo oznacza               F G

 

Ref. Ojcze radość tchnij, Jezu Ducha daj,               F G C a
by w naczyniach glinianych ocalić Twój dar               F G C G
Ojcze miłość tchnij, Jezu Ducha daj,               F G e a
aby radość Twoja była w nas               F G C
/aby radość Twoja była w nas/               F G C

 

2. Nie z posiadania, lecz ze spotkania
miłość prawdziwa, radość rodzi się
Pokój nam daje nie świata słuchanie,
lecz zawsze wierne, święte Słowo Twe

Panie, pomóż nam dziś Twymi świadkami być
zanieść braciom Twą radość i miłość
by nie było już łez, by świat uwierzył, że
na Golgocie się Słowo spełniło

 

Ref. Ojcze radość tchnij, Jezu Ducha daj,
by w naczyniach glinianych ocalić Twój dar
Ojcze miłość tchnij, Jezu Ducha daj,
aby radość Twoja była w nas
/aby radość Twoja była w nas/

 

PLIK DO POBRANIA

 

 

INSPIRACJE:

DZIEŃ I
JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

 

Chociaż tak różni, to przecież bracia
miłość jednego Ojca łączy nas
Choć różne dary i posługiwania
to przecież ten sam Duch i jeden Pan

• „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.” (1Kor 12, 4-6)
• „Dobrze by było, aby w ciągu tego Roku każda rodzina charyzmatyczna przypomniała sobie swoje początki i swój historyczny rozwój, żeby podziękować Bogu, który dał Kościołowi tak wiele darów, czyniących go pięknym i wyposażonym do każdego dobrego dzieła (por. Lumen gentium, 12). Opowiadanie swojej historii jest niezbędne, aby zachować żywą tożsamość, jak również aby umocnić jedność rodziny i poczucie przynależności jej członków.”
(Papież Franciszek, Świadkowie radości, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego)
• „Zakonnicy i zakonnice, tak samo jak wszystkie inne osoby konsekrowane, są powołani do bycia «mistrzami komunii». Spodziewam się więc, że «duchowość komunii», wskazana przez św. Jana Pawła II, stanie się rzeczywistością i że będziecie przodowali w podejmowaniu «wielkiego wyzwania, jakie czeka nas» w tym nowym tysiącleciu, a jest nim: «Czynić Kościół domem i szkołą komunii» (5). Jestem pewien, że w tym Roku będziecie poważnie się angażowali, aby ideał braterstwa, do którego dążyli wasi założyciele i założycielki, rozwijał się na najróżniejszych poziomach, niczym kręgi koncentryczne.”
(Papież Franciszek, Świadkowie radości, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego)

DZIEŃ II
ŹRÓDŁO KONSEKRACJI

Nie z posiadania, lecz ze spotkania
miłość prawdziwa, radość rodzi się
Pokój nam daje nie świata słuchanie,
lecz zawsze wierne, święte Słowo Twe

• „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” (J 15, 9-11)
• „Nasza radość pochodzi nie z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania pewnej Osoby: Jezusa,
z tego, że wiemy, iż będąc z Nim nigdy nie jesteśmy sami” (Papież Franciszek, homilia 24.03.2013)
• „Radość chrześcijanina wypływa z głębokiej wiary w to, że ostatecznym Zwycięzcą nad grzechem, złem, słabością, przemijalnością jest Chrystus Zmartwychwstały”
(Papież Franciszek, katecheza 10.04.2013)
• „Słuchanie nie świata, lecz słowa Bożego umacnia radość” (Papież Franciszek, homilia 24.03.2013)

DZIEŃ III
ZMAGANIA W POWOŁANIU

Panie, pomóż nam dziś mocno wierzyć, że Ty
jesteś z nami jak brat, jak przyjaciel
Że pomimo złych dni, trudnych godzin i chwil
krzyż Twój zawsze zwycięstwo oznacza

• „Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
• „Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. (…) Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce” (Rz 6,8-9. 12-14)
• „Jezus jest blisko nas, obecny w nas i pośród nas, jak przyjaciel, brat, także jako Król, to znaczy jako jaśniejące światło, ukierunkowujące nasze życie” (Papież Franciszek, homilia 24.03.2013)
• „Będąc z Jezusem nigdy nie jesteśmy sami, nawet w chwilach trudnych, nawet kiedy na drodze życia napotykamy problemy czy trudności, które wydają się nie do pokonania, a jest ich tak wiele! Towarzyszymy, idziemy za Jezusem, ale przede wszystkim wiemy, że to On nam towarzyszy
i bierze nas na Swe ramiona” (Papież Franciszek, homilia 24.03.2013)
• „Jedynie zachowując się jak dzieci Boże, nie zniechęcając się naszymi upadkami i naszymi grzechami, czując się kochanymi przez Niego, nasze życie będzie nowe, ożywiane pogodą ducha
i radością. Bóg jest naszą mocą! Bóg jest naszą nadzieją!”
(Papież Franciszek, katecheza 10.04.2013)
• „Pomyślcie o mamie czy ojcu – ile wyrzeczeń! Ale dlaczego je podejmują? Z miłości! Jak do nich podchodzą? Z radością, bo podejmują je dla osób, które kochają. Krzyż Chrystusa przyjęty
z miłością, prowadzi nie do smutku, lecz do radości” (Papież Franciszek, homilia 24.03.2013)

DZIEŃ IV
ŚWIADECTWO

Panie, pomóż nam dziś Twymi świadkami być
zanieść braciom Twą radość i miłość
by nie było już łez, by świat uwierzył, że
na Golgocie się Słowo spełniło

• „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28,18-20)
• „Bądźcie więc kobietami i mężczyznami jedności, stawiajcie się odważnie tam, gdzie występują różnice i napięcia, i bądźcie wiarygodnym znakiem obecności Ducha, który wzbudza w sercach żarliwą miłość, aby wszyscy stanowili jedno (J 17, 21). Przeżywajcie mistykę spotkania, «umiejętność słyszenia, słuchania innych osób. Umiejętność poszukiwania razem drogi, metody», pozwalając się oświecać relacją miłości, która istnieje między trzema Osobami Boskimi (1 J 4, 8), jako wzorem wszelkich relacji międzyludzkich.” (Papież Franciszek, Świadkowie radości, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego)
• „Życie z pasją chwilą obecną oznacza stawanie się «ekspertami od wspólnoty», «świadkami
i współtwórcami tego ’projektu wspólnoty’, który jest u szczytu historii człowieka według Boga»”
(Papież Franciszek, Świadkowie radości, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego)
• „Wartością Kościoła jest zasadniczo życie Ewangelią i dawanie świadectwa naszej wierze. Kościół jest solą ziemi, jest światłością świata, jest powołany do uobecniania w społeczeństwie zaczynu królestwa Bożego, i czyni to przede wszystkim poprzez swoje świadectwo, świadectwo miłości braterskiej, solidarności, współudziału»” (Papież Franciszek, homilia 18.05.2013)